| Aktuelles

Deutschland und Polen – Neue Wege, Neue Chancen

🇩🇪 „Deutschland und Polen – Neue Wege, Neue Chancen“

Bundeskulturtagung der LWW am 29. und 30. Juni 2024 in Fulda, Neuenberger Str. 3 – 5, Bonifatiushaus

Unter diesem Titel führt die Landsmannschaft Weichsel-Warthe ihre diesjährige Bundeskulturtagung in Fulda durch. Nach Grußworten der Ehrengäste sind folgende Vorträge vorgesehen:

• „Deutsche Ahnenforschung im Posener Land“ – Dr. Łukasz Bielecki (Posen)
• „Wartheland 1939-1947. Vertreibungen, Umsiedlungen, Extermination” – Dr. Markus Krzoska, Herder-Institut (Gießen)
• „Deutsche in Polen – Polen in Deutschland” – Dr. Andrzej Kaluza, Deutsches Polen-Institut e.V. (Darmstadt)
• „Aktuelle Studien über evangelische Friedhöfe im Posener Land (Wielkopolska)” – Prof. Dr. hab. Jerzy Kołacki, Adam-Mickiewicz- Universität (Posen)
• „Die Polnisch-Deutsche Gesellschaft in Posen – Geschichte und Perspektiven” – Dr. Agnieszka Filipiak, Adam -Mickiewicz- Universität, Vorsitzende der Polnisch-Deutschen Gesellschaft in Posen
• „Alltag im Krieg – ein Bericht aus der Ukraine” – Heinz Christian Heinz Lemberg (Lviv)

Mit der Auswertung und den Schlussworten der Tagungsleitung endet die Bundeskulturtagung.
Einladungen an die Vorsitzenden der LWW-Gliederungen werden rechtzeitig versandt.
Alle Interessierten, die keiner unserer Gliederungen angehören oder kein Einzelmitglied sind, können sich an uns wenden und die Einladung erhalten, wenn sie bereit sind, die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und die Fahrt selbst zu übernehmen.

Anfragen beantwortet der Veranstalter, Landsmannschaft Weichsel-Warthe, Bundesverband e.V., Friedrichstr. 35/III., 65185 Wiesbaden, Tel.: 0611-379787, lww@gmx.de

🇵🇱 „Niemcy i Polska – nowe drogi, nowe perspektywy”

Konferencja Stowarzyszenia Landsmannschaft Weichsel-Warthe 29 i 30 czerwca 2024 r. w Fuldzie, Neuenberger Str. 3 – 5, Bonifatiushaus

Landsmannschaft Weichsel-Warthe organizuje tegoroczną konferencję w Fuldzie pod powyższym tytułem. Po przemówieniach powitalnych gości honorowych planowane są następujące prezentacje:

• „Niemiecka genealogia w Wielkopolsce” – dr Łukasz Bielecki (Poznań)
•„Kraj Warty 1939-1947: wypędzenia, przesiedlenia, eksterminacja” – dr Markus Krzoska, Instytut Herdera (Giessen)
• „Niemcy w Polsce – Polacy w Niemczech” – dr Andrzej Kaluza, Niemiecki Instytut Spraw Polskich Deutsches Polen-Institut e.V. (Darmstadt)
• „Aktualne badania nad cmentarzami ewangelickimi w Wielkopolsce” – prof. dr hab. Jerzy Kołacki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza (Poznań)
•„Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu – historia i dalsze perspektywy” – dr Agnieszka Filipiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Towarzystwo Polsko-Niemieckie w Poznaniu
• „Życie codzienne w czasie wojny – relacja z Ukrainy” – Heinz Christian Heinz (Lwów)

Konferencję zakończy podsumowanie i uwagi końcowe organizatorów wydarzenia.
Zaproszenia do przewodniczących lokalnych struktur LWW zostaną wysłane w odpowiednim czasie.
Wszyscy zainteresowani, którzy nie należą do żadnego z naszych oddziałów lub nie są członkami indywidualnymi, mogą skontaktować się z nami i otrzymać zaproszenie, jeśli są gotowi samodzielnie pokryć koszty zakwaterowania, wyżywienia i podróży.

Organizator, Landsmannschaft Weichsel-Warthe, Bundesverband e.V., Friedrichstr. 35/III., 65185 Wiesbaden, tel.: 00 49 611-379787, lww@gmx.de, udzieli odpowiedzi na wszelkie pytania.

Comments are closed.