| Aktuelles

Buchhinweis: Auf eine bessere Zukunft hoffend …

Beschreibung

Der russische Überfall auf die Ukraine am 24. Februar 2022 war ein vom russischen Präsidenten Wladimir Putin befohlener Angriffskrieg. Bereits während des Ersten Weltkrieges besetzte die russische Armee Ostgalizien – eine Region im heutigen Polen und der Ukraine – mehrmals während der militärischen Auseinandersetzungen um dieses strategisch wichtige Gebiet.
Vor dem Krieg flohen viele Galizier – auch nach Deutschland und nach Berlin.
Galizien war eine der ärmsten und rückständigsten Provinzen des Habsburgerreiches. Und existenzbedrohende Not ließ viele Galizier nach besseren Lebensbedingungen in der deutschen Hauptstadt suchen, die im Zuge der Industrialisierung „boomte“ und sich zu einem dynamischen wirtschaftlichen Zentrum entwickelte.
Berlin war eine kosmopolitische Stadt, die mit ihrer vielfältigen und lebendigen Kultur äußerst attraktiv war. Viele galizische Zuwanderer trugen zur kulturellen Vielfalt und Blüte Berlins bei, besonders in den Bereichen Literatur, Theater, Musik, Film und Wissenschaft.
In diesem Buch werden zahlreiche Menschen aus Galizien (u.a der Regisseur Billy Wilder, die Lyrikerin Mascha Kaleko, die Unternehmer Heinrich Byk und Julius Klausener…) porträtiert, die sich als Migranten eine bessere Zukunft aufbauten und so bleibende Spuren in der Kultur- und Wirtschaftswelt Berlins und Deutschlands hinterlassen haben.

Autor: Harald Schäfer

ISBN :978-3-98885-189-5

Opis w języku polskim

Rosyjska inwazja na Ukrainę dnia 24 lutego 2022 r. była wojną agresji zarządzoną przez prezydenta Rosji Władimira Putina. Już podczas I wojny światowej armia rosyjska kilkakrotnie zajmowała Galicję Wschodnią – region na terenie dzisiejszej Polski i Ukrainy – tocząc walki zbrojne o ten strategicznie ważny obszar.
Wielu mieszkańców Galicji uciekło przed wojną – w tym także do Niemiec i Berlina.
Galicja była jedną z najbiedniejszych i najbardziej zacofanych prowincji Cesarstwa Habsburgów. A egzystencjalne zagrożenie ubóstwem skłoniło wielu mieszkańców Galicji do poszukiwania lepszych warunków życia w stolicy Niemiec, która „rozkwitła“ w trakcie industrializacji i rozwinęła się w dynamiczny ośrodek gospodarczy.
Berlin był miastem o charakterze kosmopolitycznym, niezwykle atrakcyjnym ze względu na swoją zróżnicowaną i żywą kulturę. Wielu galicyjskich imigrantów przyczyniło się do różnorodności kulturowej i dobrobytu Berlina, zwłaszcza w dziedzinie literatury, teatru, muzyki, filmu i nauki.
Niniejsza książka przedstawia wielu ludzi z Galicji (w tym reżysera filmowego Billy’ego Wildera, poetkę Maschę Kaleko, przedsiębiorców Heinricha Byka i Juliusa Klausenera…), którzy jako imigranci zbudowali dla siebie lepszą przyszłość i tym samym pozostawili trwały ślad w kulturalnym i gospodarczym świecie Berlina i Niemiec.

autor: Harald Schäfer


ISBN :978-3-98885-189-5

Comments are closed.